top of page

Trong chữa lành, có một thứ rất quan trọng, đó là "duyên"

Nhiều khi mình được nghe mấy người bạn khuyên nhủ an ủi, mình chưa cảm nhận được. Nhưng tới một ngày khác, có ai đó nói những lời tương tự, đột nhiên mình lại cảm thấy gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, cảm thấy được chữa lành.


Đó không phải là do mình coi trọng lời người này hơn người kia, mà là do mình đã hội tụ đủ “duyên” để được chữa lành. Tới thời khắc đó, nó tự như vậy. Người nói ra với mình thực ra chỉ là người trung gian, người góp phần kích hoạt cái duyên chữa lành đó.Trong các mối quan hệ cũng thế. Đôi lúc có ai đó mà bạn thật sự quan tâm đến người ấy. Thấy người ấy có chuyện buồn hay đau khổ, bạn thương. Bạn muốn có thể chia sẻ và hỗ trợ người ta.


Nhưng dù bạn có chân thành thế nào, người kia cũng không đón nhận, bạn cảm thấy mình không giúp được gì cả.


Điều này cũng không phải do bạn. Nó là bởi cái duyên được chữa lành của đối phương chưa tới. Và có thể bạn không phải là người đủ duyên để trở thành người hỗ trợ cho họ.


Nên mình nghĩ là chúng ta đừng cố chấp trong việc bản thân phải trở thành ai đó của ai đó. Mọi thứ rồi nó sẽ tự đi tới nơi nó cần tới.


Nếu thương một người, việc bạn cần làm chỉ là cứ quan sát người ấy, cầu nguyện bình an và tốt đẹp sẽ sớm đến với người ấy. Nếu người chữa lành cho người ấy không phải là bạn thì cũng có sao đâu. Người ấy hạnh phúc và sống tốt là được mà.


Học cách đối diện với cảm xúc và thấu hiểu chính bản thân hơn qua khóa học: https://www.vietchualanh.vn/khoa-hoc-viet-chua-lanh

Comments


bottom of page