top of page
1a87865c8dd8508609c94.jpg

Lời mời hợp tác

Thực hiện mục tiêu cùng nâng cao khả năng xử lý cảm xúc cá nhân, phát triển sáng tạo và hạnh phúc trong môi trường tập thể, cộng đồng, Viết Chữa Lành mang đến đa dạng hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu của từng Qúy Doanh nghiệp và Tổ chức

+20 talkshow với 4 chủ đề chính
  • Art therapy - Sử dụng trị liệu nghệ thuật để giải phóng cảm xúc

  • Viết Chữa Lành - Trò chuyện cùng cảm xúc tiêu cực qua liệu pháp viết

  • Phát triển bản thân và xử lý vấn đề​

  • Giáo dục cảm xúc: EQ Mastery

9f902c0b208ffdd1a49e10.jpg

Hình ảnh workshop của đối tác

Ấn phẩm quà tặng