top of page

Hệ thống tích điểm

Tích điểm để mở quà tặng từ Viết Chữa Lành

 1. 01

  Đăng ký vào website

  • Tham gia khóa học để nhận điểm thưởng

 2. 02

  Tích điểm thưởng

  • Hoàn thành khóa học "Viết Chữa Lành"

   Get 50 points

  • Hoàn thành khóa học "Cẩm nang chống thất tình"

   Get 20 points

  • Hoàn thành khóa học Tư duy Trù phú

   Get 60 points

  • Hoàn thành khóa học "14 Ngày Lấy Lại Động Lực"

   Get 20 points

  • Hoàn thành khóa học "Toxic 101"

   Get 20 points

  • Hoàn thành khóa học "Art therapy cơ bản"

   Get 50 points

  • Hoàn thành khóa học "Tarot Chữa Lành"

   Get 50 points

  • Hoàn thành khóa học "Viết Sáng Tạo"

   Get 30 points

  • Hoàn thành khóa học "Làm sao để tự tin"

   Get 30 points

  • Order a plan

   Get 1 point for every 1 ₫ spent

 3. 03

  Đổi lấy quà

  • GIAM50

   60 Points = 50.000 ₫ off for all items

  • GIAM100

   100 Points = 100.000 ₫ off for all items

  • FREEDONGLUC

   150 Points = 120.000 ₫ off for all items

  • FREESANGTAO

   220 Points = 300.000 ₫ off for all items

bottom of page