top of page

Profile

Join date: Jul 26, 2022

About

- Đồng tác giả bộ sách dự đoán năm 2015 (12 cuốn) hợp tác với Lantabra và bộ dự đoán năm 2016 (12 cuốn) hợp tác với Asbook.

- Đồng tác giả bộ 12 cuốn sách 365 ngày Hoàng đạo hợp tác với nhà xuất bản Kim Đồng

- Đồng tác giả bộ sách Góc khuất tâm hồn (12 cuốn) - NXB Kim Đồng

- Đồng tác giả của Định hướng sự nghiệp thông qua chiêm tinh học (12 cuốn) - NXB Kim Đồng

- Đồng tác giả của Hành trình trái tim 4 nhóm cung (4 cuốn) - NXB Kim Đồng

- Tác giả cuốn Thế giới song song - Asbook

- Cộng tác viên viết hàng tuần cho báo Hoa Học Trò từ năm 2013 đến nay

- Kinh nghiệm 8 năm đọc bài Tarot tâm lý và dạy 30 lớp học Tarot tâm lý

- Chứng chỉ Reiki (chữa lành năng lượng) level 1 và 2

Cô Giáo Bảo Ngọc

Writer
More actions
bottom of page