top of page

Heal & Grow

  • 1 hour 30 minutes
  • 60 Đồng Việt Nam
  • Online

Service Description

- Thực hành mỗi ngày, có bài tập viết + trị liệu hàng ngày và hàng tuần được thiết kế theo nhu cầu và vấn đề của mỗi người - Bao gồm 2 buổi tư vấn healing riêng 1-1 sử dụng công cụ EFT, reiki và các kĩ thuật healing tự thiết kế (inbox đặt lịch riêng với giáo viên). - 6 buổi học chung mỗi tuần trao đổi review nhóm cùng cô giáo qua skype/zoom - Học kiến thức cơ bản về: - Writing therapy (Liệu pháp viết) là gì? - Viết để nhận biết tổn thương - Viết để xả - Viết để xử lý vấn đề - Viết để chữa lành


Contact Details

vietchualanh@gmail.com


bottom of page