top of page

Toxic 101: Làm sao để hết toxic

Get a certificate by completing the program.

Giới thiệu khóa học

Khoá học sẽ chia sẻ về mọi vấn đề liên quan đến một mối quan hệ độc hại: Từ việc tại sao bạn lại ở trong một mối quan hệ độc hại, các dấu hiệu nhận biết 1 người là toxic, làm sao để hết toxic và các phương pháp để hướng tới một mối quan hệ healthy hơn.

Nội dung khóa học

Giảng viên

Học phí

₫200,000

Already a participant? Log in

bottom of page