top of page

Arts Therapy cơ bản

Get a certificate by completing the program.

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu về Art therapy - phương pháp trị liệu nghệ thuật để giải phóng cảm xúc và phát triển sức khoẻ tinh thần - Arts therapy là gì - Art therapy khác gì so với các phương pháp trị liệu tâm lý thông thường?​ - Art therapy dành cho ai và sử dụng như thế nào - Ứng dụng Art therapy qua các bộ môn - Cách thực hành ứng dụng.

Nội dung khóa học

Giảng viên

Học phí

₫500,000

Already a participant? Log in

bottom of page