top of page

Cẩm nang chống thất tình

Giới thiệu khóa học

Trong những thứ khổ trên đời của con người, khổ vì tình là một trong những cái khổ đau lớn nhất. Đôi khi tôi cảm thấy mình thất tình như một đam mê, không thất tình đời không nể hay sao ấy, mà tôi yêu ai cũng lụy, cũng thất. Nhưng chắc vì thế nên tôi mới có những kinh nghiệm và kiến thức quý giá về tình ái và công thức vượt qua sự thất tình để hướng tới đời sống hạnh phúc, bình an về tinh thần để chia sẻ với mọi người. Khóa học này, bạn sẽ được nghe những điều mà (có thể) chưa có ai từng nói với bạn!

Nội dung khóa học

Giảng viên

Học phí

₫200,000

Already a participant? Log in

bottom of page