top of page

Viết sáng tạo

Get a certificate by completing the program.

Giới thiệu khóa học

Khai phá cái tôi sáng tạo bên trong bạn qua liệu pháp viết. Sử dụng các công cụ và kỹ thuật viết để hiểu hơn về mình và khiến cuộc sống thú vị hơn. Đồng thời phát triển khả năng sáng tạo, khởi lên hứng thú, thách thức chính mình và lập kế hoạch upgrade cuộc đời. Kiến thức trong khoá học -Sáng tạo là gì? -Lợi ích của sáng tạo cuộc sống -Làm thế nào để trở nên sáng tạo Các bài tập thực hành sáng tạo -Bài tập Brainstorm -Bài tập Giải quyết vấn đề dưới nhiều góc nhìn -Bài tập đi tìm ứng dụng kỳ quặc cho đồ vật -Bài tập liên tưởng ngẫu nhiên -Bài tập gieo mầm cho sáng tạo ​-Bài tập viết thư

Nội dung khóa học

Giảng viên

Học phí

₫300,000
bottom of page