top of page

Làm sao để tự tin hơn

Get a certificate by completing the program.

Giới thiệu khóa học

Một lớp học ngắn và nhỏ, nhưng hi vọng sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn phần nào trong việc xây dựng lại niềm tin ở chính bản thân mình!

Nội dung khóa học

Giảng viên

Học phí

₫400,000
bottom of page